Apartman Yönetimi

İnsanların barınma ihtiyacı gün geçtikçe önemli ölçüde artmıştır ve bu nedenle yeni yaşam alanlarının kurulmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bundan dolayı çok katlı yapılar inşa edilmiştir. İnsanlar da bu toplu yapılarda yaşamaya başlamışlardır ve bu yüzden toplu katlarda (apartmanlarda) bir..

Devamını Oku»

Apartman Yöneticisinin Görevleri

Bir apartman yönetmek büyük sorumluluk gerektirir. Eğer apartman yöneticisiyseniz, yapmanız gerekenler şunlardır:

Devamını Oku»

Yöneticinin Denetlenmesi

Kat malikleri kurulu, yöneticinin görevdeki tutumunu devamlı olarak izler/denetler. Haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Apartman gelir/gider hesaplarının denetimi için belirlir bir tarih aralığı konulmamışsa kat malikleri kurulu bu denetimi her 3 ayda bir yapması doğru olacaktır.

Devamını Oku»

Profesyonel Sistem Nasıl Çalışıyor?

Üç kişilik bir yönetim oluşturulur. Yönetimi oluşturan iki kişi apartmandan seçilir. Elden tahsilat kesinlikle yapılmamaktadır.

Bütün tahsilat, banka hesabında yeterli nakit olduğu sürece, gününde ödeniyor. Şirket bina adına borç alıp veremez. Çek tanzim edemez. Yönetim kurulu adına genel hesap çizelgesi hazırlanıyor ve..

Devamını Oku»

Neden Profesyonel Bir Sisteme İhtiyaç Var?

Profesyonel yönetcilik lüks olarak değil, bir gereklilik ve ihtiyaç olarak görülmelidir. Emeklilerin, yapı içinde saygın/sözü geçen kişilerin, amatörlerin yöneticilik yapmaları daha cazip olarak görünmektedir. Ama bu duruma geniş bir çerçeveden bakıldığında profesyonel yöneticiliğe ne kadar uzak olduğunu görebilirsiniz. Apartman yöneticiliği işlemi yasalara, kanunlara, yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılması gereken bir iş olduğundan gerekli yasa, kanun, yönetmelikleri bilen hakkınızı en iyi şekilde savunacağına inandığınız kişilerin apartman yöneticiliği yapması daha uygun olacaktır.

Profesyonel yöneticilik inasnların hayatlarını daha huzurlu, daha iyi bir şekilde yaşamaları için yapılmaktadır. Kat malikleri arasında problemler çıkabilir, anlaşmazlıklar yaşanabilir. Bunlar olağan şeylerdir. Ama üçüncü şahış bir kişi olduğu olduğu zaman herşey daha otoriter, daha düzenli ve daha iyi bir şekilde gelişecektir.

Apartman yöneticiliği yapan bir kişinin barındırması gerken unsurlar sıra ile şu şekilde sıralanabilir.

Bunlar bir yöneticinin sahip olması geren vasıflardan sadece bazılarıdır.

Yönetim devir aşamasına geldiğinde eski yönetcisiden apartman hakkında tüm bilgiler talep edilmelidir.

Örnek; Kat maliklerinin geçmiş dönem borçlarının devir işlemi için belgeler, hangi unsurlardan dolayı apartman yöneticiliğini bıraktığı, apartmanın tarihi ( herhangi bir yerde yapı ile ilgili sorun var mı? ), kat malikleri hakkında genel bilgiler, eski yönetici zamanında yapılması istenilen ama hayata geçirilmeyen projeler, ileriye dönük yapıtırımlar hakkında bilgi alışverişi..

Yönetimin devrinden sonra yapılacak ilk işlem apartman karar defteri ve işletme defteri, kaşe vb. gibi resmi belgelerin eksiksiz olarak alınması. Apartmanın profesyonel yönetime devri sırasında tarafların imzaladığı sözleşmesinin ve işletme projesinin karar defterine/işletme defterine geçirilerek noter onayına sunulması. Bu sayede kişi resmi olarak yönetici vasfı kazanılacaktır.

Profesyonel yöneticilikte tüm finansal işlemler (gelir giderler) banka hesabı üzerinden işletilmektedir. Bu sebepten dolayı bir bankada apartman adına hesap açılır. İşletme projesinde yer alan hususlar doğrultusunda kişilerin borçlarını / aylık ödemelerini bu hesaba yapmaları için apartman içinde duyuru panosuna asarak bilgilendirme yapılır.

Duyuru panosuna asılacak olan bildirgelerin onu kırıcı olmaması için yönetici her bir daire için ayrı döküman hazırlar ise kat maliklerinin rencide olmasını engelleyerek daha başarılı bir iş yapmış olacaktır.